Details of VIPKSU

Other nicknames: _Ksyusha_, Ksenya88, KsuVIP

Gender:Girls